Director:
Aiko Seaman

Teachers:
Nanako Hayafuji, Kumiko Kajita, Sae Mantani, Mitsue Sato, Saori Shimizu